Firemní jazykové kurzy

firemní kurzy angličtinyChtěli byste nabídnout svým zaměstnancům jako benefit jazykové kurzy? Umožněte managementu Vaší firmy zdokonalit se v cizojazyčné konverzaci nebo obchodní angličtině či jinak odborném cizím jazyce.

Jazyková škola Berlitz nabízí jazykové kurzy pro jednotlivce i skupiny vedené zkušeným lektorem přímo
v prostorách firmy a dvoudenní semináře obchodní angličtiny zaměřené na zvolené téma.

 

Firemní jazykové kurzy připravené na míru klientovi

Chcete, aby se Vaši zaměstnanci zdokonalili v obchodní angličtině (business English) nebo v jiném odborném jazyce potřebném pro Vaše podnikání? Obraťte se na jazykovou školu Berlitz! Přizpůsobíme lekce cizích jazyků konkrétním požadavkům Vaší firmy tak, aby Vaši zaměstnanci a manažeři dosáhli těch nejlepších výsledků v co nejkratší době.

Typy jazykových kurzů pro firmy

 • Firemní výuka jazyků ve skupinách

  Tento jazykový kurz je určen zaměstnancům, jejichž rozvrh práce se neustále mění. Proto je vhodný zejména pro firmy, které potřebují, aby se jejich manažeři a zaměstnanci naučili cizí jazyk nebo rozšířili slovní zasobu a zdokonalili se v cizojazyčné konverzaci rychle a flexibilně.

  Počet hodin výuky si stanovíte sami. Skupiny čítají od 2 do 10 osob. Rozvrh výuky zcela přizpůsobíme Vašemu pracovnímu režimu. Učební plán je připraven na míru požadavkům firmy pro každou konkrétní skupinu zvlášť. Jazyková výuka může probíhat ve Vaší firmě nebo v jazykové škole Berlitz.
  Více o firemních jazykových kurzech Berlitz »

 • Semináře obchodní angličtiny

  Semináře obchodní angličtiny umožní Vašim zaměstnancům a managementu v co nekratším čase ovládat potřebnou komunikaci v obchodním styku. Hodiny angličtiny se zaměřují na procvičování anglické konverzace se zaměřením na použití obchodní angličtiny v praxi. Seminář obchodní angličtiny trvá 2 dny. Semináře se může účastnit max. 6 účastníků
  Více o seminářích obchodní angličtiny »

Volitelná témata seminářů obchodní angličtiny

 • Presentations (Prezentace)

  Nácvik přesvědčivé prezentace v angličtině před skupinou lidí.

 • Telephoning in English (Telefonování v angličtině)

  Kurzy angličtiny zaměřené na účinnou komunikaci po telefonu.

 • Emails and Business Writing (Psaní obchodních dopisů a e-mailů)

  Lekce angličtiny soustředěné na vytváření odborného dojmu v písemné komunikaci.

 • Language of Meetings (Jazyk jednání)

  Kurz angličtiny cílený na vytváření smysluplných argumentů při obchodním jednání.

 • Business Small Talk (Společenská obchodní konverzace)

  Společenská konverzace mezi obchodními partnery, která může mít vliv na úspěch obchodního jednání.

 • English for Human Resources (Angličtina pro personalisty)

  Lekce angličtiny , které naučí vaše personalisty, jak motivovat, vést pohovory v angličtině a otevírat příležitosti.

 • Banking and Finance (Bankovnictví a finance)

  Výuka praktické angličtiny a odborné terminologie.

 • Negotiations (Vyjednávání)

  Lekce obchodní angličtiny pro účinné vedení vyjednávání.

 • Business Communication (Obchodní komunikace)

  Hodiny obchodní angličtiny zaměřené na bezpečné zvládání obchodních situací.

 • Arts and Entertainment (Umění a zábava)

  Lekce angličtiny, při kterých se naučíte sebejistě diskutovat o kulturních tématech.

 • Social Situations (Společenské situace)

  Znalost angličtiny nutná pro úspěch v každodenních situacích.

 

Máte-li zájem o jazykové kurzy, neváhejte kontaktovat jazykovou školu Berlitz na telefonním čísle 273 136 015.